Udruženje TELOK

Udruženje TELOK, osnovano 2021. godine, je nevladina neprofitna organizacija sa širokim spektrom ciljeva i delovanja iz oblasti kulture, umetnosti, obrazovanja i humanitarnog rada.

Aktivnosti Udruženja TELOK započele su otvaranjem prvog ciklusa besplatnih konsultacija za upis na osnovne i master akademske studije koji je okončan uspešnim upisom svih kandidata na željene studije. TELOK je istovremeno započeo i organizaciju kulturno-umetničkih programa, koncerata i promocije perspektivnih mladih umetnika.

TELOK u okviru svog delovanja ima ogranke u više gradova Srbije. Osnivač je više centara među kojima se izdvajaju Centar “Balkan za tebe”, Centar za mlade lidere “Tembrum”…

Ogranci

Ogranci Udruženja TELOK su odeljci Udruženja rasprostranjenim po drugim gradovima u Republici Srbiji. Ogranci nemaju status zasebnog pravnog lica. Svaki ogranak ima svog predsednika i Upravni odbor. Ogranci se rukovode prema Statutu Udruženja i regulativom rada ogranka.

BEOGRAD

NIŠ

ČAČAK

Centri

Centri Udruženja TELOK su zasebne radne jedinice koje teže ka ostvarenju svojih ciljeva. Centri nisu zasebna pravna lica i posluju u okviru Udruženja TELOK. Svaki Centar ima svoje rukovodstvo Direktora/Koordinatora i Upravni odbor/Generalni savet.

Balkan za Tebe

Centar za mlade lidere "TEMBRUM"

Omladinski istraživački centar Republike Srbije

Centar za audio-vizuelnu umetnost

Centar za razvoj javnog informisanja

Centar za inkluziju

Fondovi

Fondovi Udruženja TELOK su zasebne radne jedinice koje teže ka ostvarenju svojih ciljeva. Fondovi nisu zasebna pravna lica i posluju u okviru Udruženja TELOK. Svaki Fond ima svoje rukovodstvo Direktora/Koordinatora i Upravni odbor/Generalni savet.

Humanitarni fond "Novi Život" - Stefan Milivojević

OSNIVAČI UDRUŽENJA

Predsednik

Potpredsednik

KONTAKTIRAJTE NAS