Čardak Kulture, ni na nebu, ni na zemlji

U nastavku možete pogledati tekst profesora i pijaniste mr Violete Šarenac, potpredsednika Udruženja TELOK.

Ova godina je posebno značajna i obavezujuća za sva kulturna dešavanja u Kragujevcu, prvenstveno što u ovoj godini obeležavamo ,,200 godina od rođenja kneza Mihaila Obrenovića’’. Pamtimo ga kao najobrazovanijeg vladara, reformatora, autora popularne romanse ,,Što se bore misli moje’’, koju je za klavir komponovao Kornelije Stanković.

Nakon ovog istorijskog osvrta, postavlja se pitanje : ,,Šta se desilo sa kulturnim životom u nekadašnjoj prestonici Srbije?’’ Gde je nestala ona vizionarska crta našeg grada u svim segmentima, posebno u oblasti kulture?

Sva naša stremljenja da kultura prati istorijsku tradiciju, bez upliva trenutnih, aktuelnih pravaca, postaju zatočena na papiru čekajući ,,bolja’’ vremena.

Ceo ovaj proces asocira na dobro poznatu narodnu bajku ,,Čardak ni na nebu, ni na zemlji’’ koju je zapisao Vuk Karadžić, po kazivanju kneza Mihaila Obrenovića, onako kako ju je on zapamtio u detinjstvu.

Kragujevački ,,Kulturni Čardak’’ mora pronaći svoje pravo mesto u umetničkom životu našeg grada.

P.S. Neumitno se postavlja pitanje: Ko danas vodi kulturu našeg grada i kuda?

mr Violeta Šarenac,
potpredsednik TELOK-a