Javni poziv za učešće na festivalu “IMPULS MLADIH”

Po odluci predsednika Udruženja TELOK, otvara se javni poziv za učešće na festivalu „IMPULS MLADIH“. Trajanje javnog poziva je 30 dana od dana objavljivanja dokumenta na zvaničnom sajtu Udruženja TELOK (Odeljak „Dokumenta“, Folder „Aktivni javni pozivi“.

JAVNI POZIV
– IMPULS MLADIH –

  1. Uvod

Festival „IMPULS MLADIH“ je festival namenjen mladim izvođačima klasične muzike. Festival ima za cilj da promoviše mlade izvođače u najboljem svetlu i da im da slobodu da sami osmisle svoj nastup (podstakne kreativne sposobnosti) uz poštovanje određenih kriterijuma.

Kriterijumi:

– Koncert može maksimalno trajati 50 minuta (bez pauza)
– Izvode se klasična dela (najmanje jedno delo domaćeg autora 21. veka)
– Koncert se mora održavi u jednom od Gradova (Kragujevac, Beograd, Niš, Čačak)
– Svi učesnici i saradnici na koncertu moraju biti mlađi od 32 godine
– Svi koncerti su solistički, saradnici na koncertu su klavirski saradnici, performeri i dizajneri zvuka

2. Finansiranje

– Festival „IMPULS MLADIH“ se finansira kroz fondove Udruženja TELOK u saradnji sa Balkanskim filantropskim forumom.
– Maksimalni iznos po koncertu je 120.000 dinara (ukupno 10 koncerata)

2.1 Šta se finansira

– Troškovi puta, propagandnog materijala i marketinga

– Troškovi izvođača
– Troškovi saradnika
– Troškovi koncertnih sala (u svakom Gradu su obezbeđene koncertne sale od strane organizatora, ali ako učesnik ima želju nastupiti u određenoj sali koja više odgovara opisu koncerta, takvi troškovi će se finansirati)

3. Potrebna dokumentacija

– *Obrazac 1 (obrazac prijave)
– *Obrazac 2 (detaljna specifikacija budžeta)
– *Obrazac 3 (detaljan opis koncerta i programa)
– **Biografija/e učesnika i saradnika
– **Preporuke profesora

* – Obavezna dokumentacija
**- Dokumentacija koja je poželjna, ali ne i presudna za odabir učesnika na festivalu „IMPULS MLADIH“

4. Rokovi

OPIS AKTIVNOSTIVREME/DATUM
Podnošenje prijave za učešće na festivalu „IMPULS MLADIH“30 dana od dana objavljivanja dokumentacije na sajtu Udruženja TELOK (Odeljak „Dokumenta“, Folder“ Aktivni javni pozivi“
Obaveštenje o broju prijava kao i lista prijavljenih učesnika (šifrovano)do 3 dana od dana završetka prijavljivanja
Prigovori/Žalbe na listu prijava7 dana od dana objavljivanja liste prijavljenih učesnika
Objavljivanje liste odobrenih prijava za učešće na festivalu „IMPULS MLADIH“01. maj 2023. godine (Sajt Udruženja TELOK i društvene mreže)
Realizacija projekta „IMPULS MLADIH“od 01. oktobra 2023. godine do 01. novembra 2023. godine

5. Pravilnik o prijavljivanju

– Prijave se vrše elektronskim putem, na imejl adresu Udruženja TELOK (udruzenje@telok.org). Kao naslov mejla potrebno je staviti PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA FESTIVALU „IMPULS MLADIH“ – Ime i Prezime. Sva dokumenta (obrasci) i prilozi moraju biti precizno skenirani i potpisani.

– Maloletni učesnici moraju dostaviti saglasnost jednog roditelja/staratelja u slobodnoj formi sa navedenim svim podacima iz lične karte roditelja/staratelja i deteta

– Gornja starosna granica je 32 godine starosti u trenutku podnošenja prijave. Ukoliko kandidat navrši 32 godine u periodu od objavljivanja rezultata i održavanja koncerta, prijava će biti validna.

– Svaki prijavljeni kandidat dobija svoju šifru prema formuli K+šest cifara (pr. K123456). (Razlog tome je suzbijanje potencijalnih malverzacija kao i diskriminacije maloletnih lica u slučaju da njihov predlog koncerta ne prođe selekciju i sl.) – Sve kasnije pristigle prijave od roka koji je naznačen u članu 4 neće biti razmatrane

08.03.2023. godine u Kragujevcu
Stefan Milivojević

Preuzmite dokument i obrasce – LINK