Odluka o eksperimentalno-istraživačkom periodu i sastavu komisije