Odluka o funkciji menadžera projekata: Anđela Stojković