Odluka o funkciji menadžera projekata: Nina Spiridonov