TELOK i ove godine otvara svoj EduHELP program za upis na Osnovne i Master Akademske studije iz oblasti:

Konsultacije iz uže umetničke oblasti Violina vodiće profesor Mateja Marinković.

Konsultacije iz uže umetničke oblasti Harmonika vodiće profesor Radomir Tomić, asistent Stevan Krstić.

Konsultacije iz uže umetničke oblasti Flauta vodiće profesor Evgenija Jeremić i profesor Vojislav Spasić.

Konsultacije iz uže umetničke oblasti Flauta vodiće profesor Karolj Maročik i profesor Suzana Maročik.

Konsultacije iz uže umetničke oblasti Klavir vodiće profesori Violeta Šarenac i Dragana Dimić.

Konsultacije iz naučne oblasti Muzička Teorija i Pedagogija vodiće profesor Milena Perić i profesor Stefana Danilović

Konsultacije iz uže naučne oblasti Solfeđo vodiće profesor Nevena Pavlović.

Konsultacije iz predmeta Uporedni Klavir vodiće profesor Violeta Šarenac i profesor Dragana Dimić.

O PROGRAMU

Program je otvoren 2021. godine sa ciljem da pomogne mladim i talentovanim učenicima i studentima da svoje školovanje nastave na željenom mestu i uspešno se pripreme za prijemni ispit na željenoj akademiji. U sklopu programa će se odabrati 16 kandidata koji će imati apsolutno besplatne konsultacije i/ili časove sve do upisa na akademiju i 80 kandidata koji će imati DVE besplatne konsultacije i/ili časa.

TELOK će pomoći svim kandidatima pomoći da stupe u kontakt i povežu se sa željenom akademijom i profesorom. Konsultacije se održavaju uživo ili u online formatu.

PRAVILA PRIJAVE

– Pravo na prijavu nemaju učenici srednjih škola koji imaju prosek ocena ispod 3.50
– Pravo na prijavu nemaju studenti osnovnih akademskih studija koji imaju prosek ispod 7.50
– Pravo na prijavu ostvaraju svi učenici i studenti koji su procesu školovanja.
– Pravo na prijavu nemaju učenici i studenti koji nisu u procesu školovanja (pauzirali i/ili se ispisali), a imaju više od 30 godina.

ROK PRIJAVE JE 15.04.2022.

PRIJAVA

Prijavu popunjavate putem forme koji se nalazi ispod.

U slučaju poteškoća u prijavi kontaktirate nas putem zvaničnog imejla Udruženja - udruzenje@telok.org