TELOK NIŠ

Ogranak Udruženja TELOK – TELOK NIŠ osnovan je odlukom skupštine TELOK-a u februaru 2023. godine sa ciljem da proširi mrežu delovanja samog “matičnog” Udruženja te i da u Nišu radi na ispunjenju ciljeva istog.

Pored osnovnih ciljeva Udruženja TELOK, ogranak – TELOK NIŠ osnovan je kako bi napravio sopstvenu mrežu mladih, obrazovanih i talentovanih ljudi.

Velikim brojem odluka i regululativa rada ogranak Udruženja TELOK – TELOK NIŠ funcioniše na najivšem nivou, a ogrankom rukovodi predsednik ogranka mr Saša Arsenkov

Ogranak Udruženja TELOK – TELOK NIŠ se rukovodi prema statutu Udruženja TELOK te nema status zasebnog pravnog lica,

Saša Arsenkov, predsednik ogranka Niš

Mr Saša Arsenkov rođen je u Nišu 1980. godine.

Docent je na Katedri za solo pevanje Fakulteta umetnosti u Nišu.

Pored pedagoškog rada aktivno se bavi koncertnim i operskim aktivnostima, izvodeći standardni svetski repertoar kao i dela domaćih autora.

Upravni odbor

Upravni odbor ogranka prema regulativi rada istog sadrži minimalno tri člana iz reda članova ogranka dok ulogu predsednik Upravnog odbora zauzima predsednik ogranka.

Katarina Simonović-Ivanković

Član upravnog odbora

Anita Stanković

Član upravnog odbora

Jelena Deljanin-Aleksić

Član upravnog odbora

Aktivnosti ogranka

Aktivnosti ogranka TELOK NIŠ predviđene su Statutom Udruženja TELOK kao najvećim pravnim aktom. Statut Udruženja TELOK je javno dostupan dokument koji se nalazi na sajtu TELOK-a (Odeljak Dokumenta). 

Pored osvnovnih aktivnosti Ogranak NIŠ ima prava realizovati i kreirati druge sadržaje koji su u interesu rada, promocije i samoodrživosti ogranka.

Ogranak aktivnost promoviše na zvaničnom sajtu Udruženja