Organizaciona struktura

Udruženje TELOK, osnovano 2021. godine, je nevladina neprofitna organizacija sa širokom spektrom ciljeva i delovanja iz oblasti kulture, umetnosti, obrazovanja i humanitarnog rada.

Udruženjem rukovodi predsednik Udruženja sa ostalim članovima i saradnicima kroz odbore, savete i skupštinu.

TELOK je u okviru svog delovanja osnovao više centara, ogranaka i platformi  a to su:

1. Centar “Balkan za tebe”
2. Centar za audio-vizuelnu umetnost 
3. Centar za inkluziju 
4. Centar za razvoj javnog informisanja
5. Centar za mlade lidere “Tembrum” 
6. Omladinski istraživački centar Republike Srbije 
7. Ogranak TELOK BEOGRAD
8. Ogranak TELOK NIŠ 
9. Ogranak TELOK ČAČAK
10. Platforma Balkan Donira

Samim tim Udruženje TELOK ima potpun spektar delovanja iz oblasti: muzike, kulture, umetnosti, obrazovanja, filantropije, humanitarnog rada, inkluzije, suzbijanja diskriminacije, civilnog društva, demokratije, ljudskih prava i vrednosti., omladine i omladinske politike, informacionih tehnologija (IT) i medija.

TELOK u okviru svog poslovanja ima i omladinu Udruženja TELOK koja se rukovodi prema istim načelima kao i samo Udruženje TELOK.

Pored organizacione forme i delovanja iz raznih oblasti Udruženje razvija i izvođačku umetnost putem svojih ansamblova.

Zbog velikog spektra delovanja i broja uključenih ljudi u rad samog Udruženja, određenim sektorima rukovode direktori, producenti i predsednici saveta/odbora ili veća.

TELOK je pokrovitelj Balkanskog filantropskog foruma čiji je osnivač Centar “Balkan za tebe”.

Pored toga kreator je prve aplikacije za suzbijanje diskriminacije “Probudi se”, a TELOK-ov centar, Centar “Balkan za tebe” je organizator najvećeg evropskog humanitarnog festivala, Festival “Balkan for YOU”.

Ogranizaciona struktura (shema) Udruženja TELOK je rađena na osnovu statuta i odluka nadležnih organa