Osnovan Centar za razvoj javnog informisanja

Na predlog predsednik Udruženje TELOK Stefana Milivojevića osnovan je Centar za razvoj javnog informisanja

CZRJI predstavlja jedinstveni centar na području Republike Srbije čiji je osnovni cilj JAVNO INFORMISANJE. Svoj cilj će sprovoditi kroz kreiranje audio-video sadržaja, objavljivanja informacija putem svojih web portala i kanala socijalno-društvene komunikacije.

Za članove Upravnog odbora Centra izabrani su Prokić Đorđe i Ivanović Ivan kao članovi, a kao predsednik UO Stefan Milivojević, predsednik TELOK-a.