Osnovan OMLADINSKI ISTRAŽIVAČKI CENTAR REPUBLIKE SRBIJE

Dugogodišnje prijateljstvo između Udruženja “Omladina Aranđelovac” i Udruženja TELOK rezultiralo je kreiranjem invotivnog Centra koji ima za cilj da podrži omladinu širom Republike Srbije u ostvarivanju njihovih ciljeva i prava, pomogne društveno osetljivim grupama, poboljša položaj kulture među omladinom, poboljša svest o inkluziji i diskriminaciji, podrži rodnu ravnopravnost, ali i da podstakne mlade da se bave omladinskom politikom kao i da uče o pravim vrednostima, istoriji i tradiciji.

OIC.rs (Omladinski istraživački centar Republike Srbije) je zajednička ideja predsednika Udruženja TELOK Stefana Milivojevića, predsednika Udruženja “Omladina Aranđelovac” Nenad Bojić i zamenika predsednika Udruženja “Omladina Aranđelovac” Ljubiše Blažića.

Zajedničkom odlukom osnivača za koordinatora OIC-a izabrana je Anđela Stojković (generalni sekretar Udruženja TELOK), na mandatni period od četiri godine.

Više o OIC-u možete pogledati klikom na LINK.