Otvorena aplikacija za prijavljivanje i suzbijanje diskriminacije “Probudi Se”

Ovim putem Vas sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo da je web aplikacija „Probudi Se“ zvanično objavljena i puštena u rad.

Web Aplikacija „Probudi Se“ je unikatna aplikacija za suzbijanje i prijavljivanje diskriminacije, nastala kao rezultat IOP Student projekta koje Udruženje TELOK aktivno sprovodi od aprila 2022. godine.

Aplikacija je prvobitno trebalo da ima samo jednu funkciju, tj. prijavljivanje diskriminacije u obrazovnom sistemu (u osnovnim, srednjim školama i na fakultetima), ali je u međuvremenu autor aplikacije, Stefan Milivojević, odlučio da proširi spektar i namenu, te je aplikacija sada namenjena za prijavljivanje širokog spektra diskriminacije.

Aplikacija je izrađena prema najvećim evropskim standardima zaštite podataka i privatnosti korisnika i funkcioniše u zatvorenom internet sistemu van dometa javne mreže. Ovo je za nas veoma bitan podatak jer ovim ponovo dokazujemo odgovornost prema širokoj zajednici korisnika.

Princip korišćenja web aplikacije je izuzetno jednostavan i napravljen na način da ga svaka osoba može koristiti.

Koraci ka prijavi diskriminacije:
1. Korisnik uđe na sajt www.probudise.rs
2. Korisnik odabere opciju „Prijavi diskriminaciju“ koja će korisnike prebaciti u aplikacioni režim rada sajta (u samu web aplikaciju)
3. Popuni se forma za prijavu diskriminacije, te se pošalje

Nakon prijave diskriminacije, Udruženje TELOK će korisnika kontaktirati kako bi ga obavestilo o daljem procesu njegove pritužbe koja će biti prosleđena relevantnim republičkim institucijama! Naglašavamo da web aplikacija „Probudi Se“ ne rešava probleme diskriminacije, već služi kao servis za brzu prijavu iste i pomaže širokom auditorijumu da na brz, siguran i pouzdan način prijavi problem diskriminativne prirode.

Ovim putem bismo takođe voleli da naglasimo da se na samom web sajtu www.probudise.rs nalazi veliki broj korisnih informacija o samoj diskriminaciji, diskriminaciji osoba sa invaliditetom, ali i niz pravilnika i zakona (Antidiskriminacioni zakoni Republike Srbije, Opšti međunarodni dokumenti, dokumenti Evropske unije i dokumenti Saveta Evrope).

Nadamo se da će ova aplikacija pomoći velikom broju dece i ljudi da prijave problem diskriminacije.

Za kraj se zahvaljujemo pokroviteljima i donatorima koji su u značajnoj meri doprineli realizaciji ove web aplikacije, a koje možete videti na sajtu.