TELOK i WAH Accesibility

Ovim putem Vas obaveštavamo da smo u saradnji sa WAH Accessibility kompanijom razvili tj. prilagodili njihov wordpress plugin koji je namenjen osobama sa invaliditetom.

Plugin mogu koristiti svi sajtovi koje pokreće wordpress platforma.

Naziv plugina je TELOK Helper

Udruženje TELOK će besplatno dati korišćenje plugina i WAH Pro licencu svim zainteresovanim:

1. Državnim obrazovnim institucijama
2. Medijskim kućama koje neguju inkluziju i podržavaju akcije i projekte koji imaju pozitivan uticaj na inkluziju (inkluzivno obrazovanje, podršku osobama sa invaliditetom itd.)
3. Privatim instutucijama koje za cilj imaju edukaciju i obrazovanje, a u okviru svojih programa podržavaju osobe sa invaliditetom.
4. Firme/Preduzetnici sa veoma razvijenom društvenom odgovornošću.

Svi zainteresovani mogu se obratiti na zvanični mail TELOK-a telok@telok.org sa kratkim opisom njihovog delovanja, a Udruženje TELOK će ih u kratkom roku kontaktirati.

TELOK Helper i saradnja sa WAH Accessibility kompanijom je nastala u okviru IOP Student projekta