Naše dve godine…

Danas, 19. marta, Udruženje TELOK puni dve godine od kako je nastalo. Tog 19. marta 2021. godine, mr Violeta Šarenac, Stefan Milivojević i Danica Konatar su zvanično osnovali Udruženje TELOK.

Udruženje je odmah posle osnivanja počelo sa radom i ostvarivanjem svog primarnog cilja, a to je “pomoć mladim i talentovanim učenicima i studentima”. Primarni cilj nam je zadala mr Violeta Šarenac jer je baš ona bila inicijator za osnivanje TELOK-a. Vremenom su dolazili novi članovi (Dragana Dimić, Bojana Stanković, Stefana Danilović, Lazar Živadinović (predsednik omladine TELOK-a) i Evgenija Jeremić), dok su neki članovi zbog svojih obaveza i drugih aktivnosti morali da se udalje od TELOK-a (Danica Konatar). Ovaj tim ljudi danas čini Upravni odbor Udruženja TELOK koji se maksimalno trudi da Udruženje radi na najbolji i najpravilniji način.

TELOK je početkom 2022. godine počeo vrtoglavo da se razvija. Osnovan je prvi ogranak Udruženja u Beogradu, a zatim u Nišu i Čačku. Osnovao je svoje centre: Centar “Balkan za tebe”, Centar za audio-vizuelnu umetnost, Centar za inkluziju, Centar za razvoj javnog informisanja “URLIK” i Omladinski istraživački centar (zajedno sa Udruženjem “Omladina Aranđelovac”). Centri Udruženja TELOK su zasebne radne jedinice koje teže ka ostvarenju svojih ciljeva i nisu zasebna pravna lica već posluju u okviru Udruženja TELOK. Svaki Centar ima svoje rukovodstvo Direktora/Koordinatora i Upravni odbor/Generalni savet.

U prvoj polovini 2022. godine, TELOK menja svoj statut i proširuje svoje delovanje na još više segmenata. Humanitarni rad, građanske inicijative, ljudska prava, civilno društvo, javno informisanje i filantropija postaju sastavni deo poslovanja Udruženja TELOK koje TELOK sprovodi kroz svoje već pomenute centre.

Šireći svoje kapacitete, TELOK dobija svoje prve saradnike u vidu menadžera projekata, menadžera fandrejzinga, referente za odnose sa javnošću, opšte poslove, moderatore programa i slično. Među njima najviše se izdvajaju: Bogdan Milošević, direktor razvoja; Saša Ćirić, direktor projekata; Angelina Lazarević, direktor fandrejzinga; Maria Popović, producent. TELOK je formirao veliki tim ljudi koji radi na ostvarenju ciljeva Udruženja.

Do sada, TELOK je realizovao preko 120 projekata iz raznih oblasti, organizovao veliki broj koncerata, učestvovao u međunarodnim projektima, tribinama, radionicama i kreirao je svoje planove i programe kojima se rukovodi. U decembru 2022. godine, “CEA” dodeljuje vredno priznanje Udruženju TELOK za implementaciju i razvoj neprofitnog i nevladinog sektora na teritoriji Republike Srbije i proglašava nas četvrtom najbrže rastućom neprofitnom i nevladinom organizacijom u Evropi.

“Ovim putem se zahvaljujem svima Vama, članovima, saradnicima, prijateljima, institucijama i medijima koji su sa nama pune dve godine. Svima Vama koji ste prepoznali naš cilj na samom početku i koji nas svakodnevno vrednujete i podržavate. TELOK čeka veoma teška 2023. godina jer smo ove godine sebi zadali veoma visoke ciljeve, a jedan od njih je da TELOK postane Udruženje koje neće postojati samo na teritoriji Republike Srbije, već i u drugim državama.”

Stefan Milivojević,
predsednik TELOK-a