O CENTRU

Centar za inkluziju Udruženja TELOK je nastao u junu 2022. godine kao jedan od rezultata IOP Student projekta.

Opšte prihvaćena definicija inkluzije ne postoji, a značenje termina se menjalo tokom godina. Sama reč inkluzija znači uključivanje, obuhvatanje. Pojam inkluzije podrazumeva uključivanje dece sa smetnjama u razvoju u redovan obrazovni sistem i prihvatanje njihovih različitosti.

Šta sve podrazumeva inkluzija?

 • Povećanje učešća dece i mladih ljudi u kulturi, aktivnostima i zajednicama lokalnih obrazovnih ustanova i smanjenje njihovog isključivanja iz istih
 • Promena kulture, politike i prakse u obrazovnim ustanovama kako bi mogle da odgovore na razlikama kod učenika u lokalnoj zajednici
 • Aktivna primena inkluzivnih vrednosti
 • Jednako uvažavanje sve dece, mladih ljudi, roditelja/staratelja i školskog/akademskog osoblja
 • Gledanje na razlike među učenicima kao na resurse za podršku u igri i učenju, a ne kao na probleme koji moraju da se rešavaju
 • Priznavanje prava dece na kvalitetno obrazovanje i brigu o detetu u lokalnoj zajednici
 • Poboljšanja, kako za školsko/akademsko osoblje tako i za učenike
 • Smanjivanje prepreka za igru, učenje i učešće za svu decu, ne samo za one ometene u razvoju ili one kategorizovane kao „deca sa posebnim obrazovnim potrebama“
 • Naglašavanje razvoja zajednice i vrednosti kao i postignuća
 • Negovanje odnosa uzajamne podrške između predškolskih ustanova i svih zajednica
 • Prihvatanje da je inkluzija u predškolskim ustanovama jedan vid uključivanja u društvo.

Cilj inkluzije u Obrazovanju

Cilj inkluzije je da promeni obrazovni sistem, a ne karakteristike dece. Inkluzivno obrazovanje podrazumeva da obrazovne ustanove moraju biti spremne da odgovore na potrebe potpuno različite dece. Svoj deci treba da budu omogućeni odgovarajući obrazovni programi adaptirani individualnim kapacitetima i potrebama dece. Deca s posebnim potrebama treba da budu integralni deo grupe, poštovana i prihvaćena. Njima treba obezbediti podršku i pomoć u pogledu uspostavljanja socijalnih interakcija s vršnjacima i drugim ljudima. Jedan od ciljeva inkluzije jeste da gaji socijalni razvoj na duge staze, usmeren ka učešću i vrednovanju socijalnih uloga dece s različitim specifičnim potrebama. Dakle, filozofija inkluzije ne bavi se samo obrazovanjem, već razmatra uspešno uključuvanje u društvo u celini..

Projekti Udruženja TELOK posvećeni inkluziji

Udruženje TELOK razvijajući svoju društvenu odgovornost i prateći svoje ciljeve pored velikog broja projekata iz oblati kulture, umetnosti, muzike, obrazovanja, filantropije aktivno realizuje projekte posvećene inkluziji! Projekte posvećene inkluziji možete pronaći u odeljku "Projekti".