Osnovan ogranak – “TELOK BEOGRAD”

U nedelju 26. juna 2022. godine skupština TELOK-a je jednoglasno odlučila da dodatno proširi i unapredi kapacitete Udruženja otvaranjem ogranka “TELOK BEOGRAD”.

Ogranak “TELOK BEOGRAD” će biti posvećen unapređenju ciljeva samog Udruženja i pokriće sve oblasti koje pokriva i matična organitacija, a to su: umetnost, kultura, muzika i obrazovanje.

Ogrankom će rukovodidi predsednik ogranka TELOK BEOGRAD, Evgenija Jeremić.

Odluke o osnivanju ogranka TELOK BEOGRAD i o imenovanju predsednika možete pogledati u odeljku dokumenta.

O TELOK-u do sada

TELOK  je osnovan u martu 2021. godine sa idejom da obuhvati muziku, umetnost i kulturu kao oblasti za profesionalno formiranje talentovanih i stručno usmerenih srednjoškolaca i studenata.

Potreba za osnivanjem TELOK-a proistekla je iz činjenice da na našim prostorima zvanično ne postoji ni jedan oblik organizovanog  delovanja  uspostavljenog u ovoj formi. Na osnovu toga, kroz lična iskustva i razmenu mišljenja, inicijativu za osnivanje TELOK-a pokrenuli su redovni profesor Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu na katedri za klavir mr Violeta Šarenac i student Osnovnih akdemskih studija na odseku za Muzičku Umetnost  Katedre za muziku u medijima Stefan Milivojević.

Aktivnost TELOK-a i ostvarenje cilja su počeli samim otvaranjem Udruženja jer je baš tad, pre godinu dana otvoren prvi ciklus besplatnih konsultacija za upis na osnovne i master akademske studije. Prvi ciklus je završen vrlo uspešno, a u isto vreme TELOK je počeo da se bavi organizovanjem koncerata i promocijom mladih umetnika kao samostalnih muzičkih izvođača koji zaslužuju poštovanje publike.

U junu 2021. godine TELOK otvara svoj prvi ogranak Udruženja – OMLADINA TELOK-a, kojom danas uspešno rukovodi predsednik omladine Lazar Živadinović uz pomoć svojih saradnika i članova. Ovaj ogranak je u aprilu 2022. godine izmenjen i ubačen kao sastavni element funcionosanja Udruženja kroz statut istog.

U toku ovih godinu i tri meseca TELOK kreira i realizuje devet uspešnih projekata u poljima muzike, umetnosti i kulture. TELOK je u svojoj prvoj godini rada sklopio značajnu saradnju sa republičkim i lokalnim telima koja deluju u istim oblastima kao i TELOK. Od aprila 2022. godine proširuje svoje ciljeve tako što u svoj primarni cilj dodaje i obrazovanje, kreirajući IOP Student projekat.

O svim novostima i projektima Udruženje aktivno obaveštava svoje pratioca putem zvaničnog sajta www.telok.org i putem časopisa TELO KULTURE koje je do osnivanja posetilo preko 160.000 posetilaca.

Manifestacije koje je u toku ovih godinu dana organizovao TELOK bile su veoma posećene, što nam je samo pokazalo da pored muzički obrazovanih ljudi, u našem gradu ima i veliki broj zainteresovanih za nešto sasvim novo i interesantno.