Osnovan ogranak – TELOK ČAČAK

Udruženje TELOK konstantno teži da širi svoje poslovne i profesionalne kapacitete te je donelo odluku da otvori svoj ogranak u Gradu Čačku.

Ogranak “TELOK ČAČAK” će biti posvećen unapređenju ciljeva samog Udruženja i pokriće sve oblasti koje pokriva i matična organizacija, a to su: umetnost, kultura, muzika i obrazovanje.

Ogrankom će rukovoditi predsednik ogranka TELOK ČAČAK, MA Danica Spasojević.

O TELOK-u do sada:

Udruženje TELOK, osnovano 2021. godine, je nevladina neprofitna organizacija sa širokim spektrom ciljeva i delovanja iz oblasti kulture, umetnosti, obrazovanja i humanitarnog rada.

Aktivnosti Udruženja TELOK započele su otvaranjem prvog ciklusa besplatnih konsultacija za upis na osnovne i master akademske studije koji je okončan uspešnim upisom svih kandidata na željene studije. TELOK je istovremeno započeo i organizaciju kulturno-umetničkih programa, koncerata i promocije perspektivnih mladih umetnika.

TELOK u okviru svog delovanja ima ogranke u više gradova Srbije. Osnivač je više centara među kojima se izdvajaju Centar “Balkan za tebe”, Centar za audio-vizuelnu umetnost, Inkluzivni centar Udruženja TELOK, Centar za razvoj javnog informisanja i ogranak “TELOK POP”. Kreator je prve međunarodne fundraising platforme “Balkan Donira”, pokrovitelj Balkanskog filantropskog foruma i autor prvog stručno usmerenog časopisa “TELO KULTURE”

U dosadašnjem periodu TELOK je realizovao veliki broj projekata iz oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja. Tokom prve godine delovanja sklopljene su značajne saradnje sa republičkim i lokalnim telima koja deluju u istim ili sličnim oblastima kao i TELOK.